post

ยกพระวัดบ้านด่านช้าง

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และพนักงานร่วมพิธี ยกกระขึ้นประดิษฐ์สถานบริเวณพระอุโบสถ ณ วัดบ้านด่านช้าง อ.หนองไผ่งาม จ.นครราชสีมา Read More

post

สร้างพระ ณ วัดหินก้อนเดียว

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และพนักงาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สร้าง พระพุทธชยัญตี เมตตาทันใจโลกนาถ หน้าตัก 6 เมตร ณ วัดหินก้อนเดียว  จ. ขอนแก่น Read More

post

สัมมนาของบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด

ภาพความประทับใจในกิจกรรมการสัมมนาของบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายกเมื่อวันที่ 11-13 มกราคม พ.ศ.2556

Read More

การบริการซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Service)

 

ma1

 

โดยส่วนมากการรับประกันหลังการขาย 1 ปี หรือ 2 ปี เป็นบริการพื้นฐานที่ทางบริษัทฯ นำเสนอกับทางลูกค้า นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการซ่อมบำรุงหลังจากสิ้นอายุการรับประกันโครงการ โดยเรามีการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน ,โทรศัพท์เคลื่อนที่,โทรสาร, อินสแตนท์เมสเซนจิง (Line) นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมี ซอฟแวร์บริหารการซ่อมบำรุง เพื่อใช้ในการติดตามงานซ่อม รวามถึงแจ้งสถานะงานซ่อมบำรุง เป็นต้น

งานบริหารโครงการและงานด้านการบริการในโครงการ (Project Management and Implementation)

pro1ทางบริษัทฯมีบุคลากร ทีมงานที่มีประสบการณ์สูงและทำงานเป็นทีม ทำให้การติดตั้งและการความคุมการติดตั้งเป็นไปตามแผนงานและสามารถทดสอบและ ส่งมอบระบบได้ตามกำหนดการ  นอกจากนั่นยังสามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี

การออกแบบ (System Design)

sd1

ทางบริษัทฯมีบุคลากรและทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ในการออกแบบระบบการสื่อสารข้อมูล ตามความต้องการของลูกค้า บนขอบเขตของงบประมาณและความต้องการ ในการใช้งาน

ที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant)

pc2

ด้วยความพร้อมของบุคลากรในการมีประสบการณ์สูงทางด้านระบบสื่อสารข้อมูล จึงทำให้ทางบริษัทฯ สามารถที่จะให้คำปรึกษาในการออกแบบ รวมถึงเลือกสรรค์เทคโนโลยีที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี