กล้อง CCTV อัจฉริยะ แห่งแรกในภาคอีสาน เพื่อคนโคราช สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด พร้อม เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดชั้นสูง (Surveillance Big Data and Advanced Analytic) เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา รวมถึงใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อน และพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นโคราชเมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City)