Mi Group จับมือ มทร.อีสาน เดินหน้าวางเสาเอกสร้างโรงเรือน “กัญชากัญนคร” บนเนื้อที่ กว่า 50 ไร่ ระยะแรก 20 โรงปลูก คาดกวาดรายได้กว่า 5,000 ลบ.

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.29 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง รศ. ดร.โฆษิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ร่วมด้วย นายสาธิต สาตรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด และคณะผู้บริหาร บริษัทฯต่างๆ ร่วมพิธีลงเสาเอกเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชา “โครงการกัญนคร ณ มทร.อีสาน” ในการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุข ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ซึ่งมีเป้าหมายของโครงการนี้ เพื่อมุ่งสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทย โดยจะเริ่มต้นปลูกพืชกัญชาโครงการแรกในพื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง จำนวน 20 ไร่ ไร่ละ 2,000 ต้น ซึ่งมีปริมาณกว่า 40,000 ต้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการอย่างยั่งยืน ยึดหลักการสร้างประโยชน์ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้น
พร้อมทั้งเป็นการยกระดับ สนับสนุนการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และส่งให้ประเทศไทยเป็นเมดิคัลฮับรองรับการเป็นเมดิคัลทัวร์ริสซึม จึงมีแผนจัดตั้งโฮลดิ้ง คอมปานี ประมาณการรายได้ขั้นต้นจากการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ เป็นเงินกว่าปีละ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้โครงการกัญชานคร ณ มทร.อีสาน เพื่อการวิจัยนวัตกรรมการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพร นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ในการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ,บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง ,บริษัท ฟ้าใหม่สมุนไพรไทย จำกัด ,บริษัท โกลเล็ม เทรดดิ้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้บริหารโครงการ และบุคคลหรือนิติบุคคลผู้สนับสนุนร่วมลงทุน