MI Group ร่วมแสดงผลงานเทคโนโลยีเพื่อเมืองโคราช ในงานเสวนา Korat Intelligent City

เมื่อวันที่ 29-30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ Class Cafe สาขาวัดบูรพ์ อ.เมืองนครราชสีมา MI Group ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ 1. “YaaMo-ย่าโม” แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มของชาวโคราช เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุ ส่งเสริมกิจกรรม กิจการ โรงแรม ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว รวมถึงการช้อปปิ้งออนไลน์ ครบ จบ ในที่เดียว
2.”Smart Pole” เสาไฟอัจฉริยะ สามารถตั้งเวลาเปิดปิด ควบคุมปริมาณแสง ตรวจสอบสถานะไฟติดหรือดับ ผ่านจาก Web browser และสามารถแสดงการใช้ค่าพลังงานได้
3.อุปกรณ์ตรวจนับอัตโนมัติ ได้แก่ อุปกรณ์นับจำนวนคนและอุปกรณ์นับปริมาณรถและความเร็วรถบนท้องถนน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการเสวนา “Virtual Seminar “เทคโนโลยีเพื่อเมืองโคราช Korat Intelligent City” เวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น ร่วมขับเคลื่อนพร้อมผลักดันการพัฒนาเมืองโคราชให้สมาร์ท ในด้านการให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวนครราชสีมาได้รับประโยชน์สูงสุด

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่