ผอ.สถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือนฯ ร่วมพิธี MOU ระหว่าง มทร.อีสาน กับ สมาคมดาวเทียมสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศไทย พร้อมร่วมรับฟังสัมมนา GLOBAL MEGA TRENDS TO 2030 เทรนด์เปลี่ยนโลกในทศวรรษหน้า

    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน อาคาร 36 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายสาธิต สาตรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กับ สมาคมดาวเทียมสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TSAT), พิธีเปิดป้ายสถาบันวิจัยเพื่อการบูรณาการเทคโนโลยีอวกาศ และภาคพื้นดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน และร่วมรับฟังสัมมนาเทรนด์เปลี่ยนโลกในทศวรรษหน้า 2030 (GLOBAL MEGA TRENDS TO 2030)
 
     รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสาโรช โรจน์นครินทร์ นายกสมาคมดาวเทียมสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TSAT) และ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการบินเอเชีย (Asia Aviation Academy) บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.พงศธร สายสุจริต ผู้อำนวยการ (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) นายโสภณ ผลประพฤติ ผอ.สถาบันนวัตกรรมการตลาดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม
 
    โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ สัมมนาในหัวข้อ “The Eye in The Sky” ดร.พงศธร สายสุจริต ผู้อำนวยการ (รักษาการ) สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้จัดการโครงการดาวเทียมแนคแซท (KNACKSAT) ดาวเทียมสัญชาติไทยดวงแรก สัมมนาในหัวข้อ “โครงสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก” นายสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์. บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาสและวิกฤติในอุตสาหกรรมคมนาคม” นายณฤต ดวงเครือรติโชติ Head of Business Development (ioT, 5G) บรรยายหัวข้อ “Dtac’s Journey on 5G Digital Solutions” และนายเจษชนะ True Digital Group บรรยายหัวข้อ “Agritech Solutions”
 

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่