สถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือน มทร.อีสาน ร่วมสัมมนา “Intermach 2022” ในหัวข้อ “IoT ในโลก Metaverse สู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม”

 
       เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 102 จัดงาน อินเตอร์แมค 2022 สมาร์ทเทคโนโลยีขับเคลื่อนอุตสาหกรรม นายสาธิต สาตรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน (MISD) และนายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน (MISD) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาส IoT ในนวัตกรรมโลกเสมือน Metaverse สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม”
 
       ทั้งนี้ “Intermach 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม” ซึ่งรวมแบรนด์ชั้นนำมากกว่า 1,000 แบรนด์เทคโนโลยีการผลิตไว้เพื่อนักอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่