มทร.อีสาน ร่วมสนับสนุน Korat Wellness City ชู “SIAM CANNABIS” แพลตฟอร์มการลงทุนธุรกิจกัญชาล้ำสมัย และ “Shopteenii” ช่องทางการตลาดออนไลน์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

      เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Piano Conference Room โรงแรม เดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นายสาธิต สาตรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบนโลกเสมือนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน และคณะ ร่วมงานนวัตกรรมเวลเนสเพื่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
 พร้อมร่วมจัดบูธกิจกรรม “SIAM CANNABIS” แพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจกัญชาไทย เพื่อตอบโจทย์การลงทุนที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ และปลอดภัยมากที่สุดด้วยระบบ Blockchain ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตร การแพทย์แผนไทย และการสาธารณสุข ระหว่างบริษัท SP Investerest (ประเทศอังกฤษ) บริษัท Multiverse expert มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคลินิกทางการแพทย์เฉพาะทางด้านกัญชา ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานในพิธี นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชกาจังหวัดนครราชสีมา รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนาวสุ ผู้อำนวยการโปรแกรม 15 หน่วยบริหารและจัดการลงทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกฎบัตรไทย ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธี และนายสาธิต สาตรพันธุ์ ได้มอบป้ายแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ Shopteenii.com (ช้อปที่นี่ดอทคอม) ให้ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของคนไทยเพื่อ “ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในการผลักดันสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์ม ShopTeeNii.com ให้เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและมั่นใจกับการการันตีคุณภาพด้วยระบบตลาดที่มีความน่าเชื่อถือ

          ทั้งนี้ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา โดยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ภายในงานยังมีบูธกิจกรรมและการให้ความรู้ที่หลากหลาย อาทิ แนวโน้มการท่องเที่ยวกับสุขภาพ มาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่โครงการ Wellness for all ช่องทางการตลาดเวลเนส และการลงนามความร่วมมือพัฒนาต่างๆ

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่