MI Group บริการตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี 2565 ป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาพร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 พร้อมสวัสดิการทางการแพทย์ให้กับพนักงานบริษัทฯ โดยทีมแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ให้บริการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไป (PE) จนถึงการตรวจวัดวิเคราะห์จากเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อตรวจคัดกรองเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นให้แก่เพนักงานและผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับทราบวางแผนการรักษา หรือเฝ้าระวังโรคต่อไป

ภาพ / ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่