MEX นำคณะนักลงทุนศึกษาดูงาน ฟาร์มกัญชา มทส.พร้อมเยี่ยมชม คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เรเมดี้ แคนน์ โคราช

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ฟาร์มกัญชา มทส. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) บริษัท มัลติเวิร์ด เอ็กเปอร์ท จำกัด นำโดย นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ กรรมการผู้จัดการ นำคณะนักลงทุนจาก SIAM CANNABIS จำนวน 11 ท่าน ร่วมศึกษาดูงาน พร้อมเดินชม “โรงสกัดกลั่นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5” และ “ฟาร์มกัญชา มทส.” ที่สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ในพื้นที่ปลูก 28 ไร่ 50 โรงเรือน
         ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐชรัตน์ กิฤตธน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำคณะชมโรงเรือน เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ ที่พร้อมถ่ายทอดสู่เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ได้ผลผลิตกัญชา-กัญชงระดับ Medical Grade ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม การเตรียมวัสดุปลูกต้นทุนต่ำ การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
          หลังจากนั้นเดินทางไปยัง สหคลินิก เรเมดี้ แคนน์ โคราช ชั้น 1 โรงแรมเฮอร์มิเทจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นางสาวสุนิศา โสบกระโทก ผู้บริหารสหคลินิก เรเมดี้ แคนน์ โคราช พร้อมให้คำแนะนำโปรแกรมรักษาและดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์กัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา สาธิตนวดเข้าตำรับกัญชาและ Get Alarmz นำเสนอนวัตกรรมดูแลสุขภาพและความปลอดภัยด้วยระบบอัจฉริยะ และการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ/ข่าว : สุภาภรณ์ แสนใหม่