ma1

 

โดยส่วนมากการรับประกันหลังการขาย 1 ปี หรือ 2 ปี เป็นบริการพื้นฐานที่ทางบริษัทฯ นำเสนอกับทางลูกค้า นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการซ่อมบำรุงหลังจากสิ้นอายุการรับประกันโครงการ โดยเรามีการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน ,โทรศัพท์เคลื่อนที่,โทรสาร, อินสแตนท์เมสเซนจิง (Line) นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมี ซอฟแวร์บริหารการซ่อมบำรุง เพื่อใช้ในการติดตามงานซ่อม รวามถึงแจ้งสถานะงานซ่อมบำรุง เป็นต้น